Preview Mode Links will not work in preview mode

Den store kundereisen

Podkast med Åslaug Birgitte Græsvold og Gjermund Glesnes i Cloud Media - hvor vi inviterer kunnskapsrike gjester for å snakke forståelig om alt innen moderne digital markedsføring. Hva er egentlig SEO, hvordan bør bedrifter være på sosiale medier - og bør de? - og hvordan bør markedsføreren tenke opp mot kundereisen.

Apr 21, 2017

Når kundene vet "alt" om en vare før de engang går inn i butikken, får det store konsekvenser for hvordan bedrifter bør tenke kjøpstrakt og kundereise i sin markedsføring.

Hvordan bør moderne markedsførere tenke for å lykkes i de digitale tidsalder, hvor Google beskriver handlemønsteret gjennom modeller som...