Preview Mode Links will not work in preview mode

Den store kundereisen


Podkast med Åslaug Birgitte Græsvold og Gjermund Glesnes i Cloud Media - hvor vi inviterer kunnskapsrike gjester for å snakke forståelig om alt innen moderne digital markedsføring. Hva er egentlig SEO, hvordan bør bedrifter være på sosiale medier - og bør de? - og hvordan bør markedsføreren tenke opp mot kundereisen.

Aug 13, 2018

Lukk opp din hjertedør! Det har vi gjort, og inn i varmen har vi sluppet Njål Berge, som verdenslanserer sitt begrep, Hearting. Hva det har å si for deg som markedsfører får du med deg om du hører episode 15 av podcasten Den store kundereisen. 

Programledere er Åslaug Græsvold og Berit Wattne fra Cloud Media.

P.S. Du kan få med deg Njål Berge live! Gå inn her og meld deg på vårt frokostseminar 30.august, og få en hjertelig start på dagen!